Dokumentácia triedneho učiteľa

Začíname pracovať

Tak ako?

Pri práci si môžte vybrať jeden z niekoľkých spôsobov:
- Začiatočníci sa nechajú viesť radami tejto stránky a komentármi vloženými do dokumentov.
- Pokročilejší si preberú šablóny a budú ich používať bez sprievodcu.
- Tí najšikovnejší si vytvorený systém zoberú ako inšpiráciu a budú ho samostatne rozvíjať a zdokonaľovať prípadne iba upravovať na vlastné podmienky

Požiadavky

Ak používate na svojom PC Microsoft® OFFICE® XP máte všetko, čo používaniu tohto systému potrebujete. Ak vlastníte staršiu verziu budete môcť tiež používať výhody tejto práce, ale ladenie prebiehalo na verzii XP, takže nie je testované, ktoré funkcie budú korektne fungovať a starších verziách.

Parametre

Vzorový excelovský zošit je vytváraný tak, že bez požiadaviek na zmenu jej štruktúry môžte zadať až:
- 32 žiakov
- 18 povinných predmetov vrátane jazykov
- 4 voliteľné predmety
- 3 nepovinné predmety
- 1 záujmový krúžok

Výstupný modul má 31 formulárov praxou overených formulárov triednej dokumentácie. Ďalšie výstupy sú priamo z hárkov excelovského zošita.

NA ZMENU TÝCHTO PARAMETROV POSTAČUJÚ VEDOMOSTI NA ÚROVNI BEŽNÉHO UŽÍVATEĽA..

Začíname


Postupujte podľa týchto bodov:

 1. Stiahnite si zbalené súbory.
 2. Rozbaľte a uložte na svoj H.D.D.. (Na rozbalenie budete potrebovať napríklad WinRAR. )
 3. Spuste MS Excel® a v ňom zošit "KLASIFIKÁCIA.XLS" .
 4. Prepnite na zobrazenie hárku "TRIEDA" a prepíšte vzorové údaje na vaše. ( Niektoré bunky sú zamknuté - nepotrebujete ich prepisovať).
 5. Podobne prepíšte aj údaje v hárku "ŽIAK".
 6. Vyplňte údaje v hárku "RODINA".
 7. Uložte zošit "KLASIFIKÁCIA.XLS".

Do hárkov "NEVYPLŇOVAŤ" a "NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA" nebudete potrebovať vstupovať (iba ak by ste menili štruktúru systému) - slúžia iba pre vnútornú potrebu Excelu. Hárky " PÔŽIČKY", "POCHVALY" a "TRESTY" budete používať priebežne počas školského roku.

 

Použitie dokumentov

Spuste MS Word® XP a v ňom otvorte požadovaný typ dokumentu. Ak po otvorení sa dostávate k oknu, ktoré hlási, že Word nemôže nájsť zdroj dát, kliknite na tlačidlo "NÁJSŤ ZDROJ DÁT..." a ukážte systému kde sa nachádza súbor "KLASIFIKÁCIA.XLS". Ďalej postupujte podľa inštrukcii v komentároch.

Tip

Je výhodnejšie presunúť všetky šablóny do priečinka, kde si Word udržuje svoje vlastné šablóny alebo nasmerovať Word do priečinka so šablónami. Potom ak spustite akciu "SÚBOR - NOVÝ" budete si môcť vybrať z ponúkaných šablón a tým budete pracovať za rovnakých podmienok ako pri novom dokumente.

Zoznam dokumentov vo vzorovom systéme

Pre elektronické použitie:

 1. •  Klasifikácia - (xls)
 2. •  Uvítací list - (doc) - (dot)
 3. •  Osobný list žiaka - (doc) - (dot)
 4. •  Katalógový list - (doc) - (dot)
 5. •  Menný zoznam triedy - (doc) - (dot)
 6. •  Menný zoznam triedy DN- (doc) - (dot)
 7. •  Prezenčná listina - (doc) - (dot)
 8. •  Zápis o opravnej skúške - (doc) - (dot)
 9. •  Žiadanky o uvoľnenie - (doc) - (dot)
 10. •  Pozvánka a návratka na rodičovské združenie - (doc) - (dot)
 11. •  Zápis pohovoru s rodičmi - (doc) - (dot)
 12. •  Zápis zo zasadnutia triedneho rodičovského združenia - (doc) - (dot)
 13. •  Výzva - (doc) - (dot)
 14. •  Upozornenie - (doc) - (dot)
 15. •  Predvolanie - (doc) - (dot)
 16. •  Oznámenie o opravnej skúške - (doc) - (dot)
 17. •  Rozhodnutie o podmienečnom vylúčení - (doc) - (dot)
 18. •  Pokarhanie - (doc) - (dot)
 19. •  Pochvala - (doc) - (dot)
 20. •  Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku - (doc) - (dot)
 21. •  Žiadosť o spoluprácu - (doc) - (dot)
 22. •  Oznámenie o zanechaní štúdia - (doc) - (dot)
 23. •  Diplom SOČ - (doc) - (dot)
 24. •  Diplom - pochvala - (doc) - (dot)
 25. •  Prehlásenie osemnásť ročných študentov - (doc) - (dot)
 26. •  Prehľad známok - priebežný - (doc) - (dot)
 27. •  Plán organizačného zabezpečenia akcie - (doc) - (dot)
 28. •  Vysvedčenie GYMN-SEVT 49250-VII-prvá strana - (doc) - (dot)
 29. •  Vysvedčenie GYMN-SEVT 49250-VII-druhá strana - (doc) - (dot)
 30. •  Výpis z vysvedčenia - (doc) - (dot)
 31. •  Hlavičkový papier - (doc) - (dot))
 32. •  Záznam - (doc) - (dot) – univerzálny záznamový hárok pre triedu
 33. •  Záznam požičaných kníh - (xls) - (xlt)
 34. •  Zasadací poriadok - (xls) - (xlt)

 

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok