Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - úvod

Popis

Takmer každodenne nastane nejaká situácia kedy zistené informácie si treba poznamenať. Človek má dobrú pamäť, ale na papieri je to spoľahlivejšie. A čo tak to dať do počítača a následne ho požiadať aby pre nás vybral presne tie informácie, ktoré požadujeme? Ak ich nemá priamo vložené, nech ich pre nás získa spracovaním. Na to však musite tie dáta najsamprv vložiť a naučiť aplikáciu s nimi pracovať.

Modul vstupu a spracovania dát, ktorý je základom celého systému elektronickej tvorby triednej dokumentácie . Je tvorený hárkom s klasickými tabuľkami vytvorenými v MS Excel® , formátovaním čiastočne upravenými tak, aby práca s vkladaním dát bola realizovaná v príjemnejšom prostredí. Každá tabuľka je na samostatnom liste. Aj keď Excel® poskytuje ďaleko rozsiahlejšie prostriedky na úpravu tabuľky, tieto neboli využité zámerne. Úmyslom bolo ponechať prostredie v maximálnej miere zhodné so štandardným užívateľským rozhraním bežnej tabuľky. Roztriedenie vstupu do šiestich tabuliek bolo prevedené z dôvodu prehľadnosti vstupu. Technicky by bolo bez problémov možné celý vstup realizovať prostredníctvom jedinej tabuľky, ale možnosť rozdeliť informácie do ucelených skupín zjednoduší vstup a sprehľadní celý systém.

Presná štruktúra celého systému, je popísaná v časti "Popis systému" , v rámci ktorej máte možnosť získať aj prehľad o mudule vstupu a spracovania dát. Tento modul je tvorený excelovskou tabuľkou, ktorá je z historických dôvodov nazvaná "Klasifikácia" , pozostávajúcou zo šiestich listov, slúžiacich na priamy vstup a čiastočne aj ich spracovanie:

 1. list TRIEDA
 2. list ŽIAK
 3. list RODINA
 4. list PÔŽIČKY
 5. list POCHVALY
 6. list TRESTY

a ďalších dvoch listov, v ktorých prebieha už len samotné spracovanie dát, čím sa upravia do podoby potrebnej na výstup:

 1. list NEVYPLŇOVAŤ
 2. list NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA

Do týchto dvoch listov užívateľ na úrovni: ZAČIATOČNÍK a UŽÍVATEĽ nepotrebuje vstupovať.

Určenie

Ako už z názvu vyplýva účelom tohto modulu je sprostredkovať vstup a spracovanie dát.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta.
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Naplňte si dole uvedné listy svojimi dátami:

list TRIEDA
list ŽIAK
list RODINA
list PÔŽIČKY
list POCHVALY
list TRESTY

Dôležité je naplniť hlavne list TRIEDA a ŽIAK. Ostatné nie sú nevyhnutné.

 1. Uložte dokument

 

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Vzorce
 2. Makrá
 3. Podmienené formatovanie
 4. Relatívna a absolútna adresácia buniek
 5. Uzamknutie buniek

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie, tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok