Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - úvod

Popis

Modul vstupu a spracovania dát je doslova základom, na ktorom to všetko stojí. Je vytvorený ako hárok MS Excel®. Pozostáva z:

1. Listu TRIEDA
2. Listu ŽIAK
3. Listu RODINA
4. Listu PÔŽIČKY
5. Listu POCHVALY
6. Listu TRESTY

Okrem týchto listov, ktoré slúžia priamo na vstup informácii obsahuje ešte dva listy, do ktorých užívateľ nepotrebuje vstupovať. Tieto sú pomenované ako "NEVYPLŇOVAŤ" a NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA".

Modul vstupu dát je tvorený hárkom s klasickými tabuľkami vytvorenými v MS Excel® , formátovaním čiastočne upravenými tak, aby práca s vkladaním dát bola realizovaná v príjemnejšom prostredí. Každá tabuľka je na samostatnom liste. Aj keď Excel® poskytuje ďaleko rozsiahlejšie prostriedky na úpravu tabuľky, tieto neboli využité zámerne. Úmyslom bolo ponechať prostredie v maximálnej miere zhodné so štandardným užívateľským rozhraním bežnej tabuľky. Roztriedenie vstupu do šiestich tabuliek bolo prevedené z dôvodu prehľadnosti vstupu. Technicky by bolo bez problémov možné celý vstup realizovať prostredníctvom jedinej tabuľky, ale možnosť rozdeliť informácie do ucelených skupín zjednoduší vstup a sprehľadní celý systém.

Priložená aplikácia je vytvorená pre jednoodborovú triedu, s premenlivým počtom žiakov (maximálne do 32), s premenlivým počtom vyučovacích predmetov (maximálne do 18), s premenlivým počtom používaných učebníc (maximálne do 20), s premenlivým počtom povinne voliteľných vyučovacích predmetov (maximálne do 4), s premenlivým počtom nepovinných vyučovacích predmetov (maximálne do 3), a s jedným záujmovým krúžkom. Hraničné hodnoty jednotlivých parametrov, s výnimkou počtu žiakov, boli zvolené na základe počtu koloniek v oficiálnych dokumentoch, ako sú vysvedčenia a katalógové listy.

Určenie

Ako už z názvu vyplýva účelom tohto modulu je sprostredkovať vstup a spracovanie dát.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta.
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Naplňte si doleuvedené listy svojimi dátami:

list TRIEDA
list ŽIAK
list RODINA
list PÔŽIČKY
list POCHVALY
list TRESTY

Dôležité je naplniť hlavne list TRIEDA a ŽIAK. Ostatné nie sú nevyhnutné.

 1. Uložte dokument

 

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Vzorce
 2. Makrá
 3. Podmienené formatovanie
 4. Relatívna a absolútna adresácia buniek
 5. Uzamknutie buniek

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie, tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok