Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul výstupných textových dokumentov - úvod

Popis

Modul výstupných textových dokumentov je tým, ktorý prináša ovocie celého systému užívateľovi. Kvalitne prevedený výber vstupných informácii a ich účelové spracovanie umožní vytvárať požadované výstupy takmer v ľubovoľných kombináciách. Toto tvrdenie platí hlavne v prípade síce kompaktných, ale uzavretých komerčných systémov. Horšie je ak užívateľ pracuje v netypickom prostredí. V tomto prípade je pre neho systém nepoužiteľný. A práve tu sa prejaví sila navrhovaného systému. Jednoduchý, postavený na nástrojoch bežného užívateľského software, umožňuje aj za pomoci užívateľských vedomosti z oblasti výpočtovej techniky, bez znalostí  princípov programovania, ľahko modifikovať svoje štruktúry. Vďaka tomu užívateľ aj v akomkoľvek netypickom prostredí môže svojpomocne prispôsobiť si celý systém od základov na vlastné podmienky.

Vzorová aplikácia systému prináša najčastejšie požadované výstupy triednej dokumentácie (Pozri Zoznam dokumentov vo vzorovom systéme). Výber bol prevedený na základe dlhoročných skúsenosti z triednickej praxe. Z nich asi najčastejšie sa budú využívať tie, ktoré vytvárať bežnou metódou by bolo veľmi pracné. Ide hlavne o výpis vysvedčení a katalógových listov. Aj pôvodná myšlienka, ktorá stála pri zrode celého systému, sa obmedzovala iba na túto úlohu, ale súčasný systém dokáže splniť aj množstvo iných potrieb triedneho učiteľa.

Určenie

Ako už z názvu vyplýva účelom tohto modulu je sprostredkovať výstup dát v požadovanej podobe.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta podľa pokynov v jednotlivých častiach " Modulu vstupu a spracovania dát" .

V tom prípade:

 1. Otvorte dokument vami požadovaný dokument. (Pole vľavo)
 2. Spustili ste tak MS Word® XP a v ňom je otvorený vami požadovaný typ dokumentu. Ak po otvorení sa dostávate k oknu, ktoré hlási, že Word nemôže nájsť zdroj dát, kliknite na tlačidlo "NÁJSŤ ZDROJ DÁT..." a ukážte systému kde sa nachádza súbor "KLASIFIKÁCIA.XLS".
 3. Ďalej postupujte podľa inštrukcii v komentároch.

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Word®e. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Hromadná korešpondencia, ktorá umožňuje čerpať dáta z MS Excel®u.
 2. Formulárové prvky - dátum, textové pole, roztváracie poľa, vzorcové poľa,...
 3. Textové pole.
 4. Obrázky.
 5. Tabuľky.
 6. Komentáre, ako prvok nápovedy.

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok