Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - list "NEVYPLŇOVAŤ"

Popis

Tabuľka „NEVYPLŇOVAŤ“ je hlavnou tabuľkou spracovaných dát pre výstup informácií z dátového modulu do modulu textového. Ako to potvrdzujú aj nasledujúce obrázok, je to najrozsiahlejšia tabuľka. Obsahuje až 160 polí. Je vytvorená Excel ® om a iba Excel ® s ňou pracuje, takže napriek jej rozsiahlosti nevznikajú žiadne problémy s kvôli neprehľadnosti.

Užívateľ s ňou pracuje iba vo výstupnom module, kde ju používa ako hlavný zdroj pre texty hromadnej korešpondencie. Stačí preto, ak bude rozumieť skratkovým symbolom hlavičky.

Názvy koloniek KATALÓGOVÉ ČÍSLO ŠTÁTNE OBČIANSTVO sú zrozumiteľné. Nie sú v nich použité skratky. Dáta KATALOGOVÉ ČÍSLOPRIEZVISKO sú prebraté z tabuľky „TRIEDA“ a  DÁTUM NARODENIA ŠTÁTNE OBČIANSTVO z tabuľky „ŽIAK“. Nie sú nijako upravované.

Kolónky S1 KRÚŽOK sú prebraté a pred uložením excelovskou funkciou spracované z tabuľky „ŽIAK“. Spracovanie spočíva vo väčšine dát v pretransformovaní číselnej klasifikácie na slovnú. V prípade, že žiak nemá daný predmet, a tým samozrejme aj známku táto skutočnosť sa v poli prejaví vyškrtnutím vodorovnou čiarou. Takto vyškrtnuté bude aj políčko na vysvedčení. Uvedená úprava sa vykonáva nasledujúcou funkciou:

=KDYŽ(ŽIAK!AL8>0;KDYŽ(ŽIAK!AL8=1;"výborný";KDYŽ(ŽIAK!AL8=2;"chválitebný"; KDYŽ(ŽIAK!AL8=3;"dobrý";KDYŽ(ŽIAK!AL8=4;"dostatočný";KDYŽ(ŽIAK!AL8=5;"nedostatočný"; KDYŽ(ŽIAK!AL8=6;"absolvoval";KDYŽ(ŽIAK!AL8=7;"oslobodený";" ")))))));"––––––––––––––––")

 

Použitý systém skratiek v označovaní polí:

 

 

 

 

 

 

Obrázok 18 Princíp tvorby skratiek predmetov v tabuľka „NEVYPLŇOVAŤ“

 

Polia CELKOVÉ HODNOTENIE NEOSPRAVEDLNENÉ H. sú prevzaté z tabuľky „NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA“. Nie sú žiadnym spôsobom upravované.

Polia V1 ŠK. ROK II. sú prevzaté z tabuľky „TRIEDA“. Nie sú žiadnym spôsobom upravované.

Polia SPR I. TRIEDNY sú určené pre výpis katalógových listov pre stredné odborné učilištia. Niektoré sú prevzaté priamo z tabuľky „ŽIAK“ niektoré z „NEVYPLŇOVAŤ PLACHTA“. Symbolika vytvárania skratiek pre položky na zápis klasifikácie predmetu je jednoduchá. Princíp je zachovaný z predošlých polí. Rozdiel je v poradí symbolov a v tom, že tu nie sú rozlišované nepovinné, či voliteľné predmety. Poradie použitých symbolov: 1. – poradie predmetu napr. a12, 2. – symbol predmetu P, klasifikačné obdobie napr. 1. polrok bez symbolu, 2. polrok symbol 2.

Polia ADRESA R2povolanieP sú prevzaté z tabuľky „RODINA“. Nie sú žiadnym spôsobom upravované.

 

Určenie

List "NEVYPLŇOVAŤ" slúži ako medzičlánok na prípravu dát pred výstupom do textových dokumentov. Bežný užívateľ, ak nechce meniť štruktúru systému, do tohto listu nevstupuje..

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta.


V tom prípade:

! ! ! DO TOHTO LISTU NEVSTUPUJETE ! ! ! ! ! ! JE TO JADRO SYSTÉMU ! ! !

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

  1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
  2. Relatívná a absolútna adresácia

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie, tak s niečím iným. Skúste postupovať :

  1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
  2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
  3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
  4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
  5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok