Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul spracovania dát - list "NEVYPLŇOVAŤ! PLACHTA"

Popis

Tabuľka „NEVYPLŇOVAŤ PLACHTA“ splňuje dva účely. Pôvodný, to znamená spracovanie údajov klasifikácie a následný výstup tabuľky do papierovej podoby pre prehľad klasifikácie triedy pre potreby triedneho, ale aj vedenia školy. Oba účely sa navzájom nevylučujú, ale sú naopak v symbiotickom vzťahu. Položky Kat.č. PRIEZVISKO sa preberajú v plnom rozsahu (to znamená názov titulných buniek aj vyplnenie potrebného obsahu) z tabuľky „TRIEDA“ . Položky SPR. VP4 , ZAMEŠ. HOD. TEÓRIA osp., neosp. a  ZAMEŠ. HOD. O.V. osp., neosp. sa preberajú z tabuľky „ŽIAK“. Položky, ktoré sú prázdne symbolizujú neobsadené miesta vyučovacích predmetov. Položky SPR. ZAMEŠ. HOD. SPOLU sa ďalej členia na časť vyčlenenú pre prvé a druhé klasifikačné obdobie. ZAMEŠ. HOD. TEÓRIA ZAMEŠ. HOD. SPOLU ešte sa delia, tak ako to ukazuje obrázok, na osp.,neosp., spolu – ospravedlnené, neospravedlnené a sumárne hodiny. Ostatné položky sú výsledkom spracovania týchto informácii.

Položka PRIEMER obsahuje informáciu získanú spracovaním klasifikácie jednotlivých vyučovacích predmetov za jedno klasifikačné obdobie. Pri spracovaní sa samozrejme nezapočítavajú prázdne kolónky alebo hodnotenia, ako „absolvoval“, prípadne „oslobodený“.

V prípade položky PROSPEL je potrebné pri spracovaní zohľadniť viacej kritérií. Spracovaná informácia má určiť celkový prospech žiaka v zmysle platného klasifikačného poriadku.

V položkách ZAMEŠ. HOD. TEÓRIA ZAMEŠ. HOD. SPOLU ide o jednoduchý súčet, takže nie je treba uvádzať ani funkciu.

Ako už bolo uvedené, tabuľka „NEVYPLŇOVAŤ! PLACHTA“ je určená aj na prehľad klasifikácie triedy za klasifikačné obdobie. Bolo preto potrebné vykonať také opatrenia, ktoré umožňujú zobraziť a následne vytlačiť prehľad buď za obe klasifikačné obdobia súčasne alebo jednotlivo za 1. polrok a druhý polrok. Bolo to možné realizovať rôznymi metódami, ale pre ukážku možnosti Excel ® u (práca má pôsobiť aj motivačne) boli použité makrá, ktoré sú spúšťané tlačidlami. Nad tabuľkou sú umiestnené tri tlačidlá. Jedno na skrývanie výsledkov za 1. polrok , jedno na skrývanie výsledkov za 2. polrok a tretie odkryje všetky skryté bunky.

Tabuľka „NEVYPLŇOVAŤ“ je hlavnou tabuľkou spracovaných dát pre výstup informácií z dátového modulu do modulu textového. Ako to potvrdzujú aj nasledujúce obrázok, je to najrozsiahlejšia tabuľka. Obsahuje až 160 polí. Je vytvorená Excel ® om a iba Excel ® s ňou pracuje, takže napriek jej rozsiahlosti nevznikajú žiadne problémy s kvôli neprehľadnosti.

Určenie

Do list "NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA" užívateľ, pokiaľ nechce meniť štruktúru, priamo nevstupuje. Tento list slúži z časti na spracovanie dát a z časti na výstup prehľadných klasifikačných výsledkov za prvý a druhý polrok.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta.
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Prepnite si na list "NEVYPLŇOVAŤ"
 3. Pomocou tlačidiel:
   • SKRYŤ 1 - môžte skryť výsledky za 1.polrok
   • SKRYŤ 2 - môžte skryť výsledky za 2.polrok
   • ODKRYŤ - môžete odkryť skryté výsledky

  nastavte viditeľnosť vami žiadaných informácii.

 4. Prezrite si alebo aj vytlačte zobrazené informácie.

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
 2. Relatívna a absolútna adresácia.
 3. Podmienené formatovanie.
 4. Uzamknutie buniek.
 5. Makrá.

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok