Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - list PÔŽIČKY

Popis

Tabuľka „ PÔŽIČKY “ vo vzorovej aplikácii je venovaná evidencii požičaných kníh. Celá hlavička tabuľky, vrátane kompletného vyplnenia položiek Pr. CENA je vyplňovaná automaticky. Ako už bolo spomínané, pre knihy je vo vzorovom systéme rezervovaných dvadsať miest. V tabuľke „TRIEDA“ je zapísaných iba 14 kníh. Z tohto dôvodu je šesť položiek prázdnych.

Užívateľ si v tejto tabuľke iba zaznačí požičané knihy symbolom „1“ alebo napíše číslo v rozsahu 0 – 100, čo bude napríklad znamenať stav knihy (100 – nová kniha, 0 – úplne opotrebovaná kniha). Táto skutočnosť sa prejaví v položke P.PÔŽIČIEK , kde sa tým navyší počet požičaných položiek o 1 a v položke CENA sa navýši celková cena požičaných kníh o cenu práve zaznačenej knihy. Túto skutočnosť ocenia triedni učiteľa v prípade, že budú uvedenú tabuľku využívať aj pri odovzdávaní kníh. Pri tejto činnosti stačí pri odovzdaní knihy prepísať symbol „1“ na ľubovoľný iný nečíselný symbol alebo ho vymazať. Ako výsledok tejto činnosti dostáva triedny sumu, ktorou má žiak nahradiť nevrátené knihy škole v prípade, že sa od neho bude žiadať plná hodnota knihy ako náhrada.

Určenie

List "PÔŽIČKY" slúži na zaznamenanie hlavne požičaných kníh žiakom, ale je možné ho použiť na ľubovoľný iný účel. V systéme existuje aj verzia pre papierovú podobu, ale tá samozrejme, nemôže automaticky vykazovať počet kníh alebo ich celkovú cenu.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta v liste "TRIEDA".
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Prepnite na list "PÔŽIČKY"
 3. Excel vám automaticky pripravil (ak ste správne zadali) mená žiakov a knihy , ktoré majú potenciálne k dispozícii. Vpísaním symbolu "N" zaznamenáte, že žiak knihu nedostal. Číslo väčšie ako nula a menšie alebo rovné ako sto symbolizuje, že žiak knihu dostal. Hodnota čísla môže napríklad symbolizovať opotrebenie knihy (0- úplne zničená kniha, ... , 100- nová kniha)
 4. Uložte dokument

 

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
 2. Relatívna a absolútna adresácia.
 3. Podmienené formatovanie.

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok