Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - list RODINA

Popis

Tabuľka „RODINA“ je určená na evidenciu informácií o rodinných pomeroch študenta. Keďže sú to informácie iba pomocného charakteru je na každom triednom, ktoré údaje bude sledovať. V predkladanej práci sú v tejto tabuľke sledované iba informácie, ktoré sa vyskytujú v oficiálnych dokumentoch triednej dokumentácie a kontakty potrebné na písomný styk s rodičmi. V prípade, že by mal triedny bežne k dispozícii služobný telefón alebo škola vlastnila služobnú SMS bránu, či bežne používala iné možnosti kontaktu s rodičmi, práve v tejto tabuľke je priestor na rozšírenie evidencie kontaktov a ďalších informácií o rodinných pomeroch žiaka. Túto skutočnosť symbolizujú prázdne položky

Možnosti rozšírenia tabuľky sú závislé na viacerých faktoroch. Jedným z dôležitých faktorov je legislatíva v oblasti utajovania osobných informácií. Na túto skutočnosť netreba zabúdať, aj keď máme iba tie najušľachtilejšie úmysly. Vo všeobecnosti platí, že čím viac informácií o rodine žiaka máme, tým je to lepšie. Ich využitie potom je čisto iba na individuálnych schopnostiach, posúdení a fantázii triedneho učiteľa.

Polia Pr. - PRIEZVISKO sa aj do tejto tabuľky automaticky preberajú z tabuľky „TRIEDA“. Netreba ich vyplňovať. Vyplnia sa automaticky. Ostatné sa vyplňujú na základe údajov od rodičov vypísaných v „Osobnom liste žiaka“.

Určenie

V liste rodina zaznamenávate informácie o rodičoch študenta. Slúžia ako zdroj kontaktných informácii pre zasielanie pozvánok, predvolaní, upozornení a iných dokumentov rodičom.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku a v excelovskom zošite máte aktualizované svoje dáta aspoň v liste "TRIEDA".
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Prepnite na list "RODINA".
 3. Postupne vkladajte dáta, ktoré máte k dispozícii.
 4. Dokument uložte .

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
 2. Relatívna a absolútna adresácia.

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok