Dokumentácia triedneho učiteľa

Modul vstupu a spracovania dát - list TRIEDA

Popis

Prvou vstupnou tabuľkou je „TRIEDA“. Ako už názov hovorí, zadávajú sa pomocou nej a sú v nej udržiavané informácie tykajúce sa celej triedy. Niektoré kolónky slúžia na priamy výpis do oficiálnych dokumentov triedy (napr.: DÁTUM – vydania vysvedčenia, V – kde bolo vysvedčenie vydané, ...), niektoré na ďalšie sledovanie informácii v iných tabuľkách (napr.: TRIEDA – značka triedy, ODBOR – študijný odbor triedy, ...), iné slúžia pre jeden aj druhý účel (KATALÓGOVÉ ČÍSLO – číslo žiaka v katalógu, MENO, PRIEZVISKO – meno a priezvisko žiaka, ...)

 

Určenie

List "TRIEDA" je ten, do ktorého potrebujete vkladať dáta ako prvé v poradí. Sú to všetko informácie týkajúce sa triedy ako celku. Napríklad: značka triedy, študijný odbor, forma štúdia, mená a priezviská žiakov, vyučovacie predmety povinné, voliteľné nepovinné, názvy a ceny kníh, ktoré sú pre triedu k dispozícii, ... .Všetky tieto informácie sa využívajú v ďalších listoch.

NEZABUDNITE SA PODELIŤ S VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE S KOLEGAMI. BUDEME VŠETCI RADI.

Postup použitia

Predpokladám, že máte celý systém stiahnutý, uložený na disku.
V tom prípade:

 1. Otvorte dokument "Klasifikacia.xls" . V ZOŠITE SÚ POUŽITÉ MAKRÁ. POVOĽTE ICH.
 2. Prepnite na list "TRIEDA"
 3. Začnite plniť dáta. Miesta, ktoré by mali byť (ale nemusia) vyplnené sú označené svetlo zelenou farbou.
 4. Uložte dokument.

 

Použité technológie


Uvedený dokument je vytvorený v MS Excel®i. V rámci neho sú, okrem bežných nástrojov použité:

 1. Najpočetnejšie sú zastúpené vzorce.
 2. Relatívna a absolútna adresácia

 

Ak sú problémy


Ak sú problémy nevadí. Veď kto ich nemá. Ak nie so systémom elektronickej formy triednej dokumentácie tak s niečím iným. Skúste postupovať :

 1. Ak máte pri sebe kolegu , spýtajte sa ho. Viac hláv viac rozumu. Ak nič iné tak aspoň zistite, že v tom nie ste sám.
 2. Použite "POMOCNÍK - NÁPOVEDU - HELP" , ktorý čaká na vaše zavolanie. Prizvite ho zatlačením klávesy "F1". Rád pomôže, len majte s ním strpenie. Bude mu treba trpezlivo dohovárať. Predsa len mu to trošičku trvá kým zistí, čo od neho chcete. Múdrejší sa musí prispôsobiť . A to ste určite vy, aj keď máte maličké problémy. Nabudúce už si poradiť nadáte . Nebude treba.
 3. Zoberte do rúk knihu. Ide to pomalšie, ale niet nad čaro klasickej knihy. Hlavne pre učiteľa.
 4. Ak doteraz nič nepomohlo, nezúfajte. Ešte je tu "triedny@szm.sk". Napíšte e-mail. V ňom skúste popísať problém a ak máte poskytnite aj nejaký kontakt na vás, pomocou, ktorého by sme mohli rýchlejšie komunikovať (napr. ICQ, MSN Messenger, ... ).
 5. Ak sa to podarilo vyriešiť aj tak napíšte. Radi sa poučíme od vás.

 

Tipy

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok