Dokumentácia triedneho učiteľa

Začíname pracovať - EXPERT

Expert

... všade (takmer) bol, všetko (takmer) vie. Svet v malíčku, nielen prostredníctvom rečí, ale hlavne skutkov. V našom systéme sa predpokladá, že bude nielen radiť ostatným, ale najmä zdokonaľovať systém.

Predpoklady

Predpokladá sa, že Expert ovláda Microsoft® OFFICE® tak, že ho bez problémov môže aj učiť. V našom prípade berieme do úvahy vedomosti a zručnosti z MS Word® a MS Excel® na úrovní:
a) MS Excel®, okrem bežných vecí, ovláda až do úrovne tvorby makier. Samozrejmosťou je formatovanie buniek, vkladanie vzorcov. Pozná relatívne a absolútne adresovanie a podobne.
b) MS Word®, okrem bežných vecí, bez problémov zvláda:

 1. Použitie a tvorbu dokumentov s hromadnou korešpondenciou
 2. Prácu s textovými poľami
 3. Prácu s obrázkami
 4. Tvoriť a používať komentáre
 5. Tvoriť a využívať formulárové poľa rôznych druhov
 6. Vytvárať a používať tabuľky

Postup

Pre experta iba veľmi hrubý postup:

 1. Stiahnite si zbalené súbory.
 2. Rozbaľte a uložte na svoj H.D.D.. (Na rozbalenie budete potrebovať napríklad WinRAR. )
 3. Spuste MS Excel® a v ňom zošit "KLASIFIKÁCIA.XLS" . POZOR! ZOŠIT OBSAHUJE MAKRÁ . POVOĽTE ICH!
 4. Prepnite na zobrazenie hárku "TRIEDA" a prepíšte vzorové údaje na vaše. ( Niektoré bunky sú zamknuté - nepotrebujete ich prepisovať).
 5. Podobne prepíšte aj údaje v hárku "ŽIAK".
 6. Vyplňte údaje v hárku "RODINA".
 7. Uložte zošit "KLASIFIKÁCIA.XLS".

Do hárkov "NEVYPLŇOVAŤ" a "NEVYPLŇOVAŤ!PLACHTA" nebudete potrebovať vstupovať (iba ak by ste menili štruktúru systému) - slúžia iba pre vnútornú potrebu Excelu. Hárky " PÔŽIČKY", "POCHVALY" a "TRESTY" budete používať priebežne počas školského roku.

V prípade wordovského dokumentu v prvom rade prerobte si hlavičky dokumentov na svoje podmienky ( hlavičky sú súčasťou dokumentu - nie ako orginálna wordovská hlavička, či päta)

NIE JE PROBLÉM CELÝ SYSTÉM, OD ZÁKLADOV, ZMENIŤ. PROSÍM PODEĽTE SA Z VÝSLEDKAMI SVOJEJ PRÁCE. NAHLÁSTE SVOJE ZLEPŠENIA NA " triedny@szm.sk".

Tip


Pri prvom použití dokumentu vypnite zobrazenie komentárov. Pre vás budú isto zbytočné.

 

Zoznam dokumentov na stiahnutie

 1. Kompletný systém - vrátane tejto stránky (RAR) (cca. 15MB)
 2. Kompletná dokumentácia (PDF) (cca. 1,3MB)
 3. Excelovský zošit s dátami (XLS) (cca. 1,2MB)
 4. Kompletná sada výstupných dokumentov (RAR) ( cca.3,8MB)
 5. Jednotlivé dokumenty (neoznačené majú veľkosť v rozsahu od 10kB do 110kB)
 6. Ak máte záujem o vzory papierových formulárov prejdite do SERVIS - STIAHNITE SI FORMULÁRE

 

   

| © Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok