Dokumentácia triedneho učiteľa

Popis systému

Stručný popis

Ako je z obrázku vidieť celý systém je zložený z dvoch základných modulov, ktoré sú zastrešené nadstavbou v HTML kóde (práve to, čo teraz čítate): 

Štruktúra a dátové toky

Presnú štruktúru popisuje následujúci obrázok.

Moduly


Tak, ako to je vidieť na obrázku, systém sa skladá z:

 1. Modulu vstupu a spracovania dát tvorený tabuľkami vypracovanými v MS Excel® 
 2. Modulu výstupných textových dokumentov je tvorený dokumentmi spracovanými v MS Word® systému
 3. Zastrešujúceho informačno - riadiaceho modulu určeného pre začiatočníkov a užívateľov, ktorí chcú vniknúť do jeho štruktúry, vypracovaného v HTML kóde. Jeho štruktúru si môžte pozrieť prostredníctvom mapy stránok.

(Kliknutím na príslušné bod otvoríte stránku s podrobnejšími informáciami)

Všetky spomínané moduly sú realizované pomocou aplikácii, ktoré sú najrozšírenejšie vo svete PC a bežne známe takmer každému užívateľovi. To je jedna z prednosti návrhu celého systému.

 

Tipy

 1. Je výhodnejšie presúnuť všetky šablóny do priečinka, kde si Word udržuje svoje vlastné šablóny, alebo nasmerovať Word do priečinka s tymýto šablónami. Potom ak spustite akciu "SÚBOR - NOVÝ" budete si môcť vybrať z ponúkaných šablón a tým budete pracovať za rovnakých podmienok ako pri novom dokumente.
 • Neváhajte zapojte sa aj vy zdokonaľovaním existujúcich a vypracovávaním nových dokumentov. Pomôžete sebe, ale, ak pošlete výsledok svojej práce na triedny@szm.sk, aj ostatným
  triednym učiteľom.
 • Parametre

  Vzorový excelovský zošit je vytváraný tak, že bez požiadaviek na zmenu jej štruktúry môžte zadať až:
  - 32 žiakov
  - 18 povinných predmetov vrátane jazykov
  - 4 voliteľné predmety
  - 3 nepovinné predmety
  - 1 záujmový krúžok

  Výstupný modul má 31 formulárov praxou overených formulárov triednej dokumentácie. Ďalšie výstupy sú priamo z hárkov excelovského zošita.

  NA ZMENU TÝCHTO PARAMETROV POSTAČUJÚ VEDOMOSTI NA ÚROVNI BEŽNÉHO UŽÍVATEĽA..

  Výstupné dokumenty nemajú žiadne obmedzenia. Záleží iba na vašej fantázii, vedomostiach, času a ochote pracovať.

  © Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok