Dokumentácia triedneho učiteľa

Triedny učiteľ

Úloha triedneho učiteľa

Podstata práce triedneho učiteľa je výsostne výchovná. Jej úspech je závislý od toho, aký vzťah vznikne medzi učiteľom a žiakom. Priamo pri vytváraní ovzdušia vzájomnej dôvery, úcty, rešpektovania sa musí sa triedny učiteľ spoľahnúť hlavne na svoju intuíciu a  skúsenosti.

Každý z nás sa nejakou formou so školou stretol. Každý aspoň v úlohe žiaka a mnohí aj ako rodičia, či učitelia. Vieme, že žiak dostáva známky, vysvedčenia, pochvaly ... Toto všetko a ešte mnoho viac musí obsahovať triedna dokumentácia. Papierová podoba má zaiste svoje neodmysliteľné čaro, ale využitie výpočtovej techniky vnáša novú dimenziu. Je veľa možností ako aplikovať výpočtovú techniku do praxe triedneho učiteľa. Existujú viaceré informačné systémy, a to vyvíjajúce sa na komerčnej báze alebo ako tvorba informatických nadšencov z radov triednych učiteľov. Prvé sú zvyčajne charakterizované svojou cenou a rozsiahlosťou, a tie druhé sú poznačené predovšetkým praktickými potrebami konkrétneho tvorcu, šíria sa poväčšine zdarma. Prečo sa tak málo využívajú v praxi?

Známa je univerzálna odpoveď: „Nie sú peniaze.“ Je potrebné zakúpiť hardware, software. Iste, platí to aj v tomto prípade, ale je to hlavná príčina? Na základe svojich dlhoročných praktických skúseností si dovoľujem tvrdiť , že nie. Najväčšou prekážkou je stereotyp a pohodlnosť. Učitelia , a možno nielen oni, pôsobiaci pred triedou, zvyčajne v pozícii akéhosi vševeda, teraz sa však majú učiť niečo nové, čo ich žiaci vedia mnohokrát oveľa lepšie. Keď pred rokmi stačilo niečo napísať na písacom stroji, prečo by som to musel teraz robiť na počítači? Vysvedčenia zvyčajne vypíše informatik, a nejaký text si „naťukám“ nejako aj sám. Skočiť rovnými nohami do informačného systému, aj keď so sebalepšími vlastnosťami sa rovná vpadnutiu do obrovského bludiska s množstvom, aj keď užitočných, uličiek. Na začiatok by určite stačil nástroj aspoň z časti známy, ktorý by neodplašil nesmelých záujemcov o využitie výpočtovej techniky tým, že by sa v ňom pravidelne strácali.

Začíname

Je predpoklad, že práve tento modul systému sa stane vstupnou bránou do problematiky triednictva.

Prosím všetkých, ktorí by akoukoľvek formou mohli prispieť pomôcť triednemu učiteľovi pri jeho práci, nech sa ozvú na triedny@szm.sk so svojou ponukou. Nepodceňujte sa. Určite aj vy máte zaujímavé nápady. Vaše návrhy neostanú bez povšimnutia.

Zatiaľ sa nechajte inšpirovať ďalšími modulmi tohto systému.

 

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok