Dokumentácia triedneho učiteľa

Centrálne inštitúcie

Niekoľko slov ...

Niekoľko liniek na www-stránky centrálnych inštitúcii, ktoré majú niečo spoločné so školstvom. Skúste, mnohokrát tam nájdete množstvo zaujímavých vecí, ktoré potrebujete.

Linky

 1. Štátny pedagogický ústav
 2. Štátna školska inšpekcie
 3. Ústav informácií a prognóz školstva
 4. Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave
 5. Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky
 6. IUVENTA
 7. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
 8. SARC - centrum pre rozvoj, vedu a technológie
 9. Academia Istropolitana Bratislava
 10. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
 11. Projekt Infovek

 

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok