Dokumentácia triedneho učiteľa

Mapa stránok

Dokumentácia triedneho učiteľa

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Centrálne inštitúcie

Štátny pedagogický ústav
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave
Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky
IUVENTA
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
SARC - centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Academia Istropolitana Bratislava
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Projekt Infovek

Metodické centrá

Metodické centrum mesta Bratislavy (Exnárova)
Metodické centrum v Bratislave (Tomášikova)
Metodické centrum v Banskej Bystrici
Metodické centrum v Prešove

Školské výpočtové strediská

ŠVS Bratislava
ŠVS Banská Bystrica
ŠVS Michalovce
ŠVS Liptovský Mikuláš
ŠVS Piešťany

Školy

GPH Michalovce
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Gymnázium Snina
SPŠ Stavebná BB
V@zka Gymnázium Jána Papánka Bratislava

VÚC

Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

Krajské školské úrady

Krajský školský úrad Banská Bystrica
Krajský školský úrad Bratislava
Krajský školský úrad Košice
Krajský školský úrad Nitra
Krajský školský úrad Prešov
Krajský školský úrad Trenčín
Krajský školský úrad Trnava
Krajský školský úrad Žilina

Ďalšie linky

  1. BOZP pre školy a školské zariadenia v praxi
  2. M PARTNERS - servis pre školy a školské zariadenia
  3. Česká škola
  4. Elektronická zbierka zákonov

 

Na úvod

Na úvod
Triedny učiteľ
O navrhovanom systéme
Začíname pracovať
Servis

Triedny učiteľ

Úloha triedneho učiteľa
Začíname


Popis systému

Stručný popis
Štruktúra a dátové toky
Moduly

Modul vstupu a spracovania dát

Modul výstupných textových dokumentov

Informačno riadiaci modul

Tipy
Parametre

Začíname pracovať

Tak ako?
Požiadavky
Parametre
Začíname


Použitie dokumentov
Tip
Zoznam dokumentov

 

Servis

Niekoľko slov
Na začiatok
Stiahnite si
Stiahnite si formuláre
Tipy
Časté otázky
Radíme si navzájom
Kontakt

 

© Andrej Belovežčík, 2004 | e-mail: triedny@szm.sk | O systéme | Mapa stránok